Driestar college

Het Driestar College is een brede scholengemeenschap voor PrO, lwoo, vmbo, havo en vwo. De hoofdvestiging is in Gouda.

Ontwerp wanden directievleugel en vakgroepen  |  i.s.m. Ludis studio | 2016