Zorg voor de Jeugd
De Samenwerkende Beroepsverenigingen Jeugd hebben hun krachten gebundeld om van het programma 'Zorg voor de Jeugd' een succes te maken. Dit programma heeft als hoofddoel de jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering merkbaar en meetbaar beter te maken voor kinderen, jongeren en gezinnen, zodat ze op tijd passende hulp ontvangen.
Teunis heeft voor dit programma de stijl gemaakt waarin de handreikingen en wegwijzers zijn opgemaakt | 2020-21


OOK LEUK >>>

naar boven